กลุ่ม/องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาบ้านสารภี(ครั้งที่1)หมู่เรียน57/42

ลงพื้นที่ครั้งที่1 วันที่28/3/60

ประวัติความเป็นมาศูนย์การเรียนรู้บ้านสาร

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/217/471/large_image.jpeg" "="">

เศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficient Economy คือ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา จะพบว่าพระองค์ท่าน ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จัก ความพอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชน คนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำรงชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้กันภายใต้ชื่อว่า เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ความตระหนี่ แต่คือความพอเพียงในแง่ของการไม่สร้างหนี้ การมีรายได้เป็นของตัวเอง การสามารถพึ่งพาตัวเองได้ เพราะเมื่อเราอยากได้มากกว่าสิ่งที่มี เมื่อรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เราจะเป็นหนี้ และนั่นทำให้เศรษฐกิจโดยรวมแย่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาเกษตรอินทรีย์ (ครั้งที่1) กลุ่ม3 หมู่เรียน57/42ความเห็น (0)