วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2549 

        

          วันนี้มีถ่ายวีดีโอตั้งแต่เช้าเลยครับ 07.30 - 16.30 น.  ที่ห้องประชุมสิรินธร การถ่ายก็เป็นการถ่ายบรรยายประกอบสไลด์ เหมือนเดิมครับ อุปกรณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมเช่นกัน คือ กล้องMini DV  ขาตั้งกล้อง  เครื่องบันทึกDVD และจอมอนิเตอร์  วันนี้เป็นการบรรยายทั้งวันเลยครับ  ส่วนพรุ่งนี้จะมีการลงมือปฏิบัติ  วันนี้ก็เลยถ่ายเหมือนกับการถ่ายบรรยายที่ผ่านๆมา คือ กล้องจะจับที่จอโปรเจคเตอร์เป็นหลัก  โดยจะมีการแพนกล้องมาถ่ายผู้บรรยายบ้างเป็นบางครั้ง   

          ในช่วงบ่ายก็ยังคงเป็นอย่างช่วงเช้า  การถ่ายก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เช่นเดิมจนจบการประชุมครับ