Big Cleanning Day เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย โดยวันนี้หน่วยงานของผมได้ดำเนินงานตามกระบวนการนี้ตั้งแต่เช้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้องทำงานให้น่าดู สวยงาม สะอาดตาเหมาะแก่การทำงาน ซึ่งโดยปกติจะทำกันทุกภาคเรียนอยู่แล้ว...กระบวนการนี้ต้องมีการถ่ายภาพก่อนทำและหลังทำไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบ ท่านใดสนใจจะนำไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ..