พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง

APN

สภาการพยาบาลได้พัฒนาบทบาทพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มที่มีความซับซ้อน

มีความชำนาญเฉพาะด้าน (specialization: focus and population served)

มีความรู้กว้าง (expand: knowledge and skills)  

มีทักษะการตัดสินใจทางคลินิก (complex: clinical challenge and judement)

มีอิสระ(independent: decision making) 

 มีเอกสิทธิ์และความรับผิดชอบ(autonomy and accountability)

เรียกว่า พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง

 

APN ปี 2547 รุ่น 2 สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

APN ปี 2547 รุ่น 2 สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ. ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

APN ปี 2545 รุ่น 1  สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ. ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีคุณสมบัติ

พยาบาลที่จบปริญญาโททางการพยาบาลเฉพาะสาขา/

 มีวุฒิบัตรรับรองการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง

และได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

จากการที่ผู้เขียนจบการศึกษาระดับปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2536

ได้ศึกษาวิจัยและนำผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง    

มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง เช่น

พัฒนาระบบการให้ข้อมูล  

การวางแผนการจำหน่าย   

ให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

จัดผู้ป่วยมะเร็งให้เข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

มีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

มีการนำการบำบัดการพยาบาลมาใช้ เช่น Music therapy,   Benson Relaxation, Meditation , Aromatherapyฯลฯ    

ในปี พ.ศ.2 547

ผู้เขียนสอบได้วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล  เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง  สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ : โรคมะเร็ง   (ว.พย.)เป็นรุ่นที่2  หรือเรียกว่า Advanced Practice Nurse (APN)

ทีมงาน APN 5 คน  รพ ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และพี่สุพร วงค์ประทุม นักศึกษาปริญญาเอก ที่ทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่องเกี่ยวกับ APN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncology

คำสำคัญ (Tags)#apn#สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 62692, เขียน: 24 Nov 2006 @ 10:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

จากการทำงานมา 2 ปี ทำให้เรารู้ว่าการทำงานในฐานะ APN ขณะเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยด้วย ถึงแม้ไม่สามารถทำงานการพยาบาลด้วยตนเองในบางอย่าง แต่เราสามารถสร้างนวตกรรมและให้พยาบาลสามารถนำนวตกรรมทีมีไปปฏิบัติได้ และผลลัพธ์ในการทำงานเป็นผลลัพธ์ในการทำงานร่วมกัน  เพราะ APN ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้

อุบล จ๋วงพานิช APN รุ่น2

  • ขอให้กำลังใจทำงานต่อไป
  • ขอบคุณค่ะ
  • ตอนนี้กำลังใจ เต็มร้อยค่ะ