ชีวิตที่พอเพียง : 2885. ไปไต้หวัน ๒๕๖๐ ๑๒. AAR ของ รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์


กลับมาเพียงวันเดียว ดร. สุธีระ ส่ง AAR มาแบ่งปัน เขียนได้ดีมาก สะท้อนคิดได้ลึกและเชื่อมโยงอย่างยิ่ง ผมจึงขออนุญาตท่าน นำมา ลปรร. ด้วย อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๑ ก.พ. ๖๐download file
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)