เดินทางย้อนรอยที่มาของศาลเจ้าจีน ซำซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูป ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม(ครั้งที่ 4 )

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา: กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เดินทางย้อนรอยที่มาของศาลเจ้าจีน ซำซัวก๊กอ๊วงซอยตรอกโรงธูป ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

จากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งผู้ให้ข้อมูลมักจะเล่าเสมอว่าศาลเจ้าจีน ซำซัวก๊กอ๊วงซอยตรอกโรงธูป ซอยตรอกโรงธูปนั้นมีที่มาจากศาลเจ้าซำอ้วงเอี้ย (ศาลเจ้ามาดำ) อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่าคนจีนมักมีความเชื่อเรื่องการนำเถ้าธูปที่อยู่ในกระถางที่ใช้บูชาเทพเจ้าไปบูชา เพราะถือเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าไปสถิตอยู่ในที่ที่จัดเตรียมไว้ เช่น ศาลเจ้า หิ้งบูชาเป็นต้น ในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆของคณะทีมงานเพราะเราได้เดินทางไปพบกับ พันตำรวจโท ไพรบูรณ์ พุมมา ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นฝ่ายบัญชี (เหรัญญิก) ของศาลเจ้าอ้วงเอี้ยแห่งนี้ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาลเจ้าแห่งนี้ ท่านเล่าว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ของศาลเจ้ามาตังแต่เป็นเด็ก แต่เดิมที่ศาลเจ้ามีเจ้าของแต่ได้ยกให้เป็นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้เทพเจ้าในศาล พวกเราได้ถามถึงการบริหารจัดการพบว่ามีการจัดการที่เป็นระบบ แบ่งหน้าที่ชัดเจนปัจจุบันนี้มี คุณวิรัตน์ เป็นรักษาการประธานในทุกๆ 4 ปีจะมีการหมดวาระของคณะทำงานจึงต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ภาพการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลศาลเจ้าจีนอ้วงเอี้ย (ศาลม้าดำ) (11-03-2560 : 9.00-12.00น.)

นอกจากพวกเราจะได้ย้อนรอยตามดูที่มาของศาลเจ้า ซำซัวก๊กอ๊วง แล้วยังได้ทราบถึงเกร็ดความรู้อีกมากมายเช่น แปะฮวย เสี่ยงทายซึ่งมีลักษณะเป็นไม้คู่คล้ายเครื่องดนตรีไทยคือกรับวิธีการคือ ตั้งจิตอธิฐานในสิ่งที่อยากจะขอแล้วโยนแปะฮวยทั้งสองขึ้น ถ้าคว่ำ 1 อันและหงาย 1 อัน หมายถึง สำร็จตามที่ขอ แต่ถ้าคว่ำหรือหงายเหมือนกันทั้งสองอัน หมายถึง ไม่สำเร็จ จงรอเวลาแล้วตั้งจิตโยนใหม่อีกรอบ นอกจากนี้ก็ยังมีเซียมซี เจ้าประจำเจอที่ไหนเป็นอันต้องเสี่ยง ในศาลแห่งนี้ก็เช่นกันค่ะมีเซียมซีไว้บริการผู้ที่มาศาลเจ้าหลังจากนั้นพวกเราได้ปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของ พันตำรวจโท ไพรบูรณ์ พุมมา ท่านได้แสดงความรู้สึกที่มามีต่อศาลเจ้าแห่งนี้ว่า มีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้ มีความผูกพัน อยากตอบแทนคุณสถานที่จึงอุทิศตนมาช่วยดูแลศาลเจ้าแห่งนี้ภาพการสัมภาษณ์ พันตำรวจโท ไพรบูรณ์ พุมมา (เหรัญญิกของศาลเจ้า) (11-03-2560:9.00-12.00น.)

สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้คณะทีมงานขอขอบพระคุณพันตำรวจโท ไพรบูรณ์ พุมมา และคุณณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ ที่กรุณาในการให้ข้อมูลและนำพาในการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษา:กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วงความเห็น (0)