​170324-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Cold & cool & freeze

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.23


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบาย การใช้ คุณศัพท์ “cold”

รูป ‘superlative’ คือ “colder” “coldest”

ใช้เพื่อ เน้น ว่า “how cold the weather is”

โดยสามารถ กล่าวว่า “it is freezing” โดยเฉพาะในหน้า หนาว

เมื่อ สภาพอากาศ อาจมี “ice” หรือ “frost” เช่น

‘…… a freezing January afternoon.’

ในฤดูร้อน ถ้าวันใด อุณหภูมิ ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย อาจเรียกได้ “it is cool”

โดยทั่วไป คำ “cold” ชี้แนะ ความมี อุณหภูมิ ที่ ต่ำกว่า “cool”

และ สิ่งที่ “cool” นั้น อาจมีความ สดชื่น หรือ น่าพึงพอใจ เช่น

‘This is the coldest winter I can remember.’

‘A cool breeze swept off the sea; it was pleasant out there.’

เมื่ออุณหภูมิอากาศ “is very cool” หรือ “too cool”

สามารถ กล่าวอีกอย่างได้ว่า “it is chilly” เช่น

‘It was decidedly pleasant out here, even on a chilly winter’s day.’


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบายการใช้ “cold” ในความหมาย “cold weather”

เมื่อใช้ “cold” ร่วมกัน นาม เป็น วลี

“cold weather” เช่น

‘More cold weather is expected later this week.’

“a cold night/day” เช่น

‘It was a cold night with a starlit sky.’

“a cold winter” เช่น

A cold winter will increase oil consumption.’

“a cold wind” เช่น

A cold wind was blowing from the north.’

“a cold spell” = หมายถึง “ห้วงเวลาที่มีอากาศเย็น” โดยเฉพาะ ช่วงสั้น เช่น

‘We’re currently going through a bit of cold spell.’

“a cold snap” = หมายถึง “ห้วงเวลาสั้น ที่อากาศหนาวมาก” เช่น

‘There had been a sudden cold snap just after Christmas.

เมื่อใช้ “cold” ร่วมกับ กริยาวิเศษณ์

“freezing/icy cold” เช่น

‘Take your gloves – it’s freezing cold out there.’

“bitterly cold” = หมายถึง “very cold” เช่น

‘The winter of 1921 was bitterly cold.’

“unusually/exceptionally cold” เช่น

‘A period of unusually cold weather.’

“quite/pretty cold” เช่น

‘It’s going to be quite cold today.’

“cold out/outside” เช่น

‘It’s too cold out – I’m staying at home.’

เมื่อใช้ “cold” ร่วมกับ กริยา

“become cold” และยังใช้แบบไม่เป็นทางการ ว่า “get cold” เช่น

‘In my country, it never really gets cold.’

“turn/grow cold” = หมายถึง ‘become cold’ โดยเฉพาะเมื่อเกิดในทันที เช่น

‘The birds fly south before the weather turns cold.’


รายการ คำพ้องความหมาย กับ “cold”

โดยความหมาย เมื่อใช้กับ บุคคล แตกต่างดังนี้

ใช้ “cold” โดยเฉพาะ “เมื่อคุณมีความรู้สึก ‘uncomfortable’” เช่น

‘I’m cold – can I borrow a sweater?

ใช้ “cool” หมายถึง ‘a little cold’ โดยเฉพาะ

‘ในทางที่ รู้สึกว่า ‘comfortable’ เช่น

The air-conditioning keeps everyone cool.’

ใช้ “freezing (cold)” ภาษาพูด หมายถึง

‘very cold’ และ ‘uncomfortable’ เช่น

‘You look absolutely freezing!’

ใช้ “shivery cold” และไม่สามารถ หยุดอาการ ‘shivering’

โดยเฉพาะ “เพราะคุณไม่สบาย” เช่น

‘I felt shivery an had a headache.’

ความหมาย เมื่อใช้กับ สภาพอากาศ (weather)

ใช้ “cold” โดยเฉพาะ “เมื่อคุณมีความรู้สึก ‘uncomfortable’” เช่น

‘It gets very cold here in the winter.’

ใช้ “cool” หมายถึง ‘a little cold’

บ่อยครั้ง ในทางที่ ทำให้รู้สึก ‘uncomfortable’ เช่น

‘It’s very hot in the day, but cooler at night.’

‘a nice cool breeze.’

ใช้ “chilly” หมายถึง ‘a little cold’ แต่ไม่ถึง “very cold”

ในแนวทาง ที่ทำให้รู้สึกว่า ค่อนข้าง ‘uncomfortable’ เช่น

‘a chilly autumn day.’

‘a little bit chilly.’

ใช้ “freezing (cold)” ภาษาพูด หมายถึง ‘very cold

และ ‘ very uncomfortable’ เช่น

‘It’s freezing outside.’

ใช้ “bitterly cold” หมายถึง ‘very cold’ และ ‘ very uncomfortable’ เช่น

‘It can be bitterly cold in the mountains.’

ใช้ “icy (cold)” หมายถึง ‘very cold’ โดยเฉพาะ “เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์” เช่น

‘The wind was icy cold.’

ใช้ “crisp cold” เมื่อ อากาศ แห้งและสว่างใส ในแนวทางที่ดู น่าพอใจ เช่น

‘I love these crisp autumn morning.’

ใช้ “frosty” ในสภาพอากาศที่ ‘frosty’ พื้นดินปกคลุมด้วย ผงละอองสีขาว เช่น

‘It was a bright frosty morning.’

ใช้ “arctic” หมายถึง “extremely cold” และ

‘unpleasant’ มีหิมะและน้ำแข็ง เช่น

‘He would not survive for long in the arctic conditions.’

‘arctic weather’

ความหมาย เมื่อใช้ กับ ห้อง

ใช้ “cold” “cool” และ “freezing” ในความหมายเช่นเดียวกับข้างต้น

และใช้ .”draughty” สำหรับ British English

สะกด “drafty” สำหรับ US English

เมื่อมีลมพัดผ่านห้อง จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้าน

ในทางที่ทำให้ uncomfortable เช่น

‘Old houses can be very draughty.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)