ความหมายการแปล14

14. City politicians in Venice, Italy have announced a ban on using rolling suitcases after numerous complaints from local residents about the loud noise caused by rolling luggage on the city's famous cobbled streets . Tourists will be fined up to 500 euros unless they change to noise-free wheels made either of rubber or air-filled.
นักการเมืองในเวนิซประเทศอิตาลี ประกาศห้ามใช้กระเป๋าเดินทางที่มีล้อหลังจากได้รับการร้องเรียนมากมายจากผู้อยู่อาศัยในเมือง เนื่องจากล้อกระเป๋าเดินทางที่ถูกลากบนถนนที่ปูด้วยหินในเมืองส่งเสียงดังรบกวนประชาชน นักท่องเที่ยวจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินมากถึง 500 ยูโร นอกเสียจากว่าจะยอมเปลี่ยนไปใช้ล้อที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังเมื่อลาก ที่ทำจากยางหรือว่ามีลมข้างใน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าการใช้ล้อที่ได้รับการบุมีความจำเป็นอย่างมากในการปกป้องถนนที่ปูด้วยหินที่มีอายุหลายศตวรรษในเมืองเวนิซ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายการแปลความเห็น (0)