ความหมายการแปล 10

10. Authorities handling a special case against a total of 80 leaders of the People's Democratic Reform Committee (PDRD) have finished their investigation and will forward an investigation report recommending their indictment to the prosecutors on May 1.

เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินคดีพิเศษกับผู้นำ กปปส.ทั้งหมด 80 คนได้เสร็จสิ้นการสืบสวนแล้วและจะส่งรายงานการสืบสวนซึ่งแนะนำคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ ให้แก่อัยการในวันที่ 1 พฤษภาคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายการแปลความเห็น (0)