คู่รัก คู่ชีวิต

สรรพสัตว์ล้วนมีคู่ครอง

มนุษย์ควรมีคู่รัก
เพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ภายใต้การนำของความรัก
คู่รัก ควรเป็นคู่ชีวิต
ที่ดำเนินชีวิตไปด้วยกัน
แต่ต้องไม่ครอบครองกันและกัน
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
แต่ไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดกัน
ร่วมปรึกษาหารือกัน
แต่ต้องไม่ครอบงำความคิดของกันและกัน
คู่รัก คู่ชีวิต ที่แท้จริง
ต้องให้อิสระเสรีแก่กันและกัน
ในการที่จะมีชีวิตอยู่
เพื่อที่จะได้เป็นคนๆเดียวกันอย่างแท้จริง

ความรักเป็นพระพรเพื่อความสุนทรีของชีวิต


All animals have spouses.
Man should have a lover
To rely on each other
Under the leadership of love
Couples should be partners
To live together
But do not occupy each other.
Living together
But not necessarily close.
Join the discussion
But do not overwhelm each other's thoughts.
Real couple
Must be free to each other
In order to live
In order to be truly the same person.
Love is a blessing for the aesthetics of life.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คู่รัก คู่ชีวิตความเห็น (0)