ภัทรา 1

ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน

อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2548

     ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ ตึกครุศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่ออบรบเกี่ยวกับการใช้เว็บ www.gotoknow.org เกี่ยวกับการใส่รูป การใช้บันทึกต่าง ๆ

 

ภัทรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของภัทราความเห็น (0)