นภาพร1

วันแรกของการปฐมนิเทศ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

ได้มารับฟังการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์รสสุคนธ์ ในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกเว็บบล็อก เรียนรู้ถึงวิธีการใช้และการสร้างบันทึกของตนเองและได้ฝึกและทดลองทำด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนภาพรความเห็น (0)