ประสาน1

วันแรกของผม
วันนี้ได้รู้จักกับ gotoknow  และได้เรียนรู้การเข้าสู่ระบบและการบันทึกข้อมูลการฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประสานความเห็น (0)