สุกัลยา1

วันแรกของฉันกับe-note

ตึกครุศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์

     -วันนี้มาปฐมนิเทศเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยดร.รสสุคนธ์ มกรมณีสอนเรื่องการใช้ e-note เพื่อใช้ในการบันทึกประจำวันตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรากำลังจะได้ไปฝึกในวันที่ 7 พฤศจิการยน 2548 นี้

ความรู้ที่เราได้รับในวันนี้

     -เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ e-note ที่เราจะใช้บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเราตลอด 3 เดือน ว่าเราสามารถที่จะเข้ามาพิมพ์บันทึกและแก้ไขบันทึกที่มีอยู่แล้วได้ ใส่รูป และมีประวัติของเรา และคนในชุมชนของเราสามารถติดต่ดสื่อสารกันได้ด้วย e-note นี้ วึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักกับ e-note

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (1)

เอก
IP: xxx.147.1.7
เขียนเมื่อ 

ขอให้ได้ประสบการณ์วิชาชีพ ไปเยอะๆ นะครับ