ธัญกร1

วันแรกของฉัน
วันนี้ได้รับการปฐมนิเทศเรื่อง การบันทึกประสบการวิชาชีพ การสร้างบล็อกจากการใช้ e-note 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธัญกรความเห็น (0)