อาจารย์รสสุคนธ์ มกรมณี สอนการบันทึกใน e-noteแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก แต่จะศึกษาต่อไปครับ