อังคารที่ 2 พ.ย. 2548

มาปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน ที่ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ที่ตึกครุศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการบันทึกเกี่ยวกับการฝึกงาน

*-ณัฐพร-*