บันทึกของตุลา 1

การปฐมนิเนศ
การปฐมนิเทศในวันนี้ ได้รับความรู้ในการใช้ http://gotoknow.org ทราบความรู้ในการใช้บล็อก  ใช้บันทึกต่าง ๆ ซึ่งที่ทราบมานี้เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งผมคงต้องเรียนรู้ในเรื่องการใช้เพิ่มเติมอีกพอสมควร เพราะผมยังไม่ทราบเลยว่าบางปุ่มใช้ทำอะไร บางส่วนใช้ทำอะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของตุลาความเห็น (0)