ธนชัย1

การปฐมนิเทศ
วันแรกของการเรียนรู้เรื่องการจัดการต่างๆใน www.gotoknow.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)