วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

วันนี้ได้มาฟังการบรรยาย จาก อาจารย์รสสุคนธ์ เรื่อง การบันทึกงานผ่านทางเว็บไซต์ (e-note)www.gotoknow.org  และทำความรู้จักกับเว็บไซต์ในชุมชน ลองทำบันทึกใหม่ แก้ไขข้อมูลทำให้เกิดการเรียนรู้และทำบันทึกใหม่ได้ด้วยตนเอง