วันนี้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ การบันทึกประสบการณ์ฝึกวิชาชีพ ในรูปแบบที่แปลกใหม่ด้วยวิธีการของ e-note โดยได้รับการเรียนรู้จาก ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี ซึ่งจะส่งผลให้เป็นประโยคต่อตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี ไว้ ณที่นี้ด้วย