สุรีย์1

วันแรกของฉันกับe-note
วันนี้ได้รับการปฐมนิเทศ เรื่องการบันทึกประสบการวิชาชีพ ได้เรียนการบันทึกใน e-note อาจารย์ได้แนะนำวิธีการใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุรีย์ความเห็น (0)