อติกานต์1

วันแรกของฉัน
วันนี้มีการปฐมนิเทศ เรื่อง การบันทึกประสบการณ์วิชาชีพ  และได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ e-note สิ่งที่ดิฉันได้รับคือ การใส่รูปภาพ  การพิมพ์ข้อความ  การแก้ไขข้อความ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของอติกานต์ความเห็น (0)