​วิทยาศาสตร์ของการร้องเพลง


วีดิทัศน์การบรรยายเรื่อง The Science of Singing น่าชมมาก ให้ความรู้เรื่องการเปล่งเสียงมากมาย ผู้พูดพูดได้อย่างน่าฟัง



วิจารณ์ พานิช

๒๘ ก.พ. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย



ความเห็น (0)