สระภาษาอังกฤษ A

1. a = แอ

เช่น bat, fan, pan hand, land, map, tax, pack

2. a = เอ (มักจะลงท้ายด้วย -ay)
เช่น play, may, pay, day, say, way

3. a = อา (มักจะลงท้ายด้วย -ar)
เช่น car, dark, sharp, farm, park, card

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน vowelsความเห็น (0)