กองทุนรวมกับจรรยาบรรณ

กองทุนรวมกับจรรยาบรรณ


กองทุนรวม คือ การที่ผู้ลงทุนหลายๆรายนำเงินมารวมกันเพื่อลงทุน และมอบหมายให้ผู้ดูแลกองทุนที่มีความสามารถและมีประสบการณ์นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนในกองทุนนั้น


จรรยาบรรณ

1.ผู้จัดการกองทุนต้องมีความซื่อสัตย์ในการนำเงินไปลงทุนให้กับผู้ลงทุน

2.มีความตั้งใจในการบริหารกองทุนรวม เพื่อให้เกิดผลตอบแทน

3.เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงแก่ผู้ลงทุน

4.ไม่นำข้อมูลของผู้ลงทุนออกมาเปิดเผย

5.ต้องทำให้ผู้ลงทุนมีความรู้เพียงพอในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีหลายหลายประเภท

6.ต้องมีความขยันและความเพียรเพื่อการสร้างผลตอบแทนให้เกิดความสำเร็จ

7.ผู้จัดการกองทุนต้องมีความดีและความเก่ง มุ่งไปที่ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก


แหล่งที่มา : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx... วันที่สืบค้น 12 มีนาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองทุนรวมกับจรรยาบรรณความเห็น (0)