เครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ : Poll Everywhere

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักศึกษาทั่วไป เชิญ ผศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวเรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ Mobile Learning, Learning Innovation, and Educational Publication ท่านแนะนำแอบพริแคชันสำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน สำรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ ไว้ ๔ ตัว ได้แก่ Poll Everywhere, Kahoot, Google form และ Socrative เนื่องจากเวลาจำกัด ท่านจึงไม่สามารถที่จะลงลึกในรายละเอียดได้ ผมจึงเอากลับมาศึกษาและทำเป็นคลิปวีดีโอมาแลกเปลี่ยน ครับ

บันทึกนี้ว่าด้วยเรื่องการใช้ Poll Everywhere ครับสรุปจุดเด่นและข้อจำกัดของ Poll Everywhere

  • มีเครื่องมือสร้างคำถามให้ผู้เรียนได้โต้ตอบกับอาจารย์แบบสด ๆ (สำหรับการสอนแบบ Active Learning) ได้ถึง ๗ แบบ ได้แก่ แบบให้เลือก แบบให้ตอบด้วยคำสำคัญสั้นๆ ถามให้ผู้เรียนตอนและคำตอบกลายมาเป็นตัวเลือก ให้เลือกลำดับความสำคัญ ถามให้ชี้จุดบนภาพ ให้สร้างแบบสำรวจหลาย ๆ ตอน และถามแบบปลายเปิด
  • ฟรีครับ ใช้ฟรี แต่มีข้อจำกัดคือ ให้มีผู้ตอบได้ไม่เกิน ๔๐ คน หรือ ๔๐ ครั้ง ถ้าจะใช้มากกว่านี้ต้องซื้อครับ
  • มีการเก็บบันทึกคำตอบและการใช้อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์เป็นสถิติให้เห็นชัดเจน
  • สามารถแปลงผลเป็นภาพ Power point ได้

สนุกแน่ครับ ลองดู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)