แผนการรักษาทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้ Occupational Based Practice (OBP)

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

ชื่อ : ปังปอนด์ (นามสมมติ) เพศ: ชาย อายุ: 5 ปี

ภูมิลำเนา : จังหวัดเชียงราย

การวินิจฉัย: Pervasive Devlopment Disorders วันที่ประเมิน: 17 เมษายน 2557

วันเดือนปีเกิด: 15 มีนาคม 2553

อาชีพ: นักเรียน ศาสนา: พุทธ ข้างที่ถนัด: ขวา

ความต้องการของผู้รับบริการ: สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ สามารถเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนและเขียนหนังสือได้

อาการสำคัญ: ซน เขียนหนังสือไม่ได้ นับเลขได้แต่ยังไม่รู้จักตัวเลข ไม่มีสมาธิ เดินเขย่งเท้า

ระยะเวลาที่มีอาการจนถึงปัจจุบัน: ตั้งแต่ 3 ขวบจนถึงปัจจุบัน

ประวัติการรักษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


แผนการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

(Occupational Therapy Intervention Plan)

1.เป้าประสงค์ระยะสั้น: เด็กลดการเดินเขย่งเท้าลง จากเดิมเดินเขย่งเท้าตลอดขณะเดิน ให้ลดลง1ก้าวใน5ก้าว ในระยะเวลา6สัปดาห์

แผนการรักษา(เดิม): ก่อนการเริ่มทำกิจกรรมจะให้เด็กออกแรง เช่นกระโดดแทมโพลีน กระโดดกางหุบบนแผ่นโฟม Jumping ball กระโดด2ขาข้ามสิ่งกีดขวาง เป็นต้น

แผนการรักษา(OBP): ให้วิ่งขึ้นลงบันได วิ่งในสนามเด็กเล่นตามความชอบของเด็ก วิ่งขึ้นลงบันไดสไลเดอร์ กระโดดบนเตียงหรือพื้นผิวที่ไม่แข็งจนเกินไป วิ่งไป-กลับข้ามสิ่งกีดขวาง

2.เป้าประสงค์ระยะสั้น: เด็กสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมและสิ้นสุดการทำกิจกรรมการระบายสีรูปทรง จำนวน20รูปได้เอง ในระยะเวลา4สัปดาห์

แผนการรักษา(เดิม): เริ่มจากกิจกรรมที่เด็กเคยทำ เช่น ร้อยลูกปัด 50ลูก

แผนการรักษา(OBP): เริ่มจากกิจกรรมที่เด็กชอบและสนใจเป็นพิเศษ

3.เป้าประสงค์ระยะสั้น: เด็กสามารถเสียบpegboard ตามแบบรูปตัวแอล (ใช้หมุดสองสีจำนวนแปดอัน) ได้ในระยะเวลา5สัปดาห์

แผนการรักษา(เดิม): เริ่มจากเสียบ pegboard เป็นเส้นตรง(แนวตั้ง)สีเดียว จำนวน 4 อันตามแบบ

แผนการรักษา(OBP): เปลี่ยนเป็นให้แปะหมุดแม่เหล็กบนแผ่นกระดาน

4.เป้าประสงค์ระยะสั้น: เด็กสามารถอาบน้ำได้เองทุกขั้นตอน ในระยะเวลา 4 สัปดาห์

แผนการรักษา(เดิม): เริ่มจากผู้ปกครองช่วยเหลือบางขั้นตอน เด็กทำเอง 25% ที่เหลือผู้ปกครองช่วย

แผนการรักษา(OBP): ให้เด็กอาบเอง แต่จะให้อาบในวิธีที่ง่ายๆ เช่น ใช้ฝักบัวแทนการใช้ขันตักอาบ

5.เป้าประสงค์ระยะสั้น: เด็กสามารถเรียงภาพกิจกรรม3ขั้นตอนได้ (แปรงฟัน อาบน้ำ และแต่งตัวได้เอง) ในระยะเวลา 5 สัปดาห์

แผนการรักษา(เดิม): ในแต่ละกิจกรรม ให้เด็กเล่าขั้นตอนการทำของตนเอง จากนั้นอธิบายขั้นตอนที่ถูกต้อง

แผนการรักษา(OBP): ทำเป็นเกมส์ โดยทำบัตรคำเป็นขั้นตอนแต่ละขั้น แล้วให้เด็กนำมาเรียงให้ถูกลำดับ

6.เป้าประสงค์ระยะสั้น: เด็กสามารถแต่งชุดนักเรียนได้ด้วยตนเอง ในระยะเวลา 4 สัปดาห์

แผนการรักษา(เดิม): เริ่มจากให้เด็กแต่งเองบางขั้นตอน ที่เหลือให้ผู้ปกครองทำ

แผนการรักษา(OBP): ให้นำชุดนักเรียนของเด็กมาลองแต่งเลย

7.เป้าประสงค์ระยะสั้น: เด็กสามารถยืนขาเดียวได้5วินาทีได้โดยไม่มีผู้ช่วย ในระยะเวลา 1 เดือน

แผนการรักษา(เดิม): ช่วยประคองโดยจับสองมือ ถ้ายังยกค้างไม่ได้ให้ผู้บำบัดช่วยจับ

แผนการรักษา(OBP): เล่นเกมส์ สมมติว่าที่บริเวณเท้าที่ยืนอยู่ข้างนึง มีสิ่งอันตรายที่จะมาทำร้าย ให้รีบยกขาหนี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupational Therapyความเห็น (0)