เปลี่ยนแปลงสู่ OBP

กรณีศึกษา


  • ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

ชื่อ ด.ช.บูบู้ (นามสมมติ) เพศ ชาย อายุ 7 ปี 6 เดือน

General appearance เด็กชาย วัยประถม สีผิวปานกลาง รูปร่างสมส่วน หันเหความสนใจง่าย ชอบยิ้มบ่อยๆ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การวินิจฉันโรค Autistic Spectrum Disorder

วันเดือนปีเกิด 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วันที่ประเมิน 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อาชีพ นักเรียน ศาสนา พุทธ การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้างที่ถนัด ขวา

  • ความต้องการของผู้ปกครอง

อยากให้มีสมาธิมากขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อยากให้ลูกมีความสุข อยากให้ลูกร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไป

  • อาการสำคัญ

สมาธิสั้นมาก ชอบเหม่อลอย ชอบเล่นเสียง หาของไม่ค่อยเจอ กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ไม่ดี ยังเขียนหนังสือไม่ค่อยได้

  • ประวัติการรักษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่โรงเรียนซุปเปอร์คิดส์ด้านกิจกรรมบำบัด และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ตอนน้องอายุ 2 ปี 9 เดือน หมอวินิจฉัยว่ามีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน และส่งต่อมากระตุ้นพัฒนาการโดยพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลพุทธชินราช รักษาได้ไม่นานก็กลับไปรับการกระตุ้นที่โรงเรียนซุปเปอร์คิดส์ต่อ จากนั้นได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเด็ก ด้านกล้ามเนื้อ และหัวใจ

ต่อมาพาไปที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้จิตแพทย์ประเมิน และกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ร่วมกับทำกิจกรรมบำบัด

ปัจจุบันได้รับการรักษากับคุณหมอที่คลินิก และทำกิจกรรมบำบัดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช (วันจันทร์ พุธ และศุกร์) และที่โรงพยาบาลพิษณุเวช (วันเสาร์ และอาทิตย์)

  • แผนการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างแผนการรักษาที่จะปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับหลัก OBP

แผนการรักษาเดิม

ปรับเปลี่ยนเป็น OBP

กระโดดแทรมโพลีน

กระโดดบนเตียง โซฟา ที่นอน สนามหญ้า

ปีนออกจากอุโมงค์แคบๆ

ปีนเตียง โซฟา เครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น

นวดตัวด้วย Therapy Ball

คนที่บ้านนวดด้วยมือ

แปรงตัวด้วย WilBarger Brush

แปรงตัวด้วยแปรงขัดตัวทั่วไป

กระโดดบนแผ่นโฟม

กระโดดบนแผ่นกระดาษหรือกระเบื้องในบริเวณบ้านที่มีสีต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OBPความเห็น (0)