รหัสลูกเสือ

  • ลูกเสือเอกสมชายเป็นลูกเสือของโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่แถวชานเมืองวันนั้นลูกเสือเอกสมชาย ได้นั่งรถเมล์ เข้าไปทำธุระในย่านพาหุรัด ขณะที่เดินอยู่ในตลาดนั้นบังเอิญทำกระเป๋าสตางค์ตกหาย จึงทำให้ไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านได้ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

ในขณะนั้นมีลูกเสือกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมา เนื่องจากลูกเสือเอกสมชายไม่ได้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ จึงได้แสดงรหัสของลูกเสือให้คณะลูกเสือกลุ่มนั้นเห็น เป็นการบอกให้ทราบว่าตนเองก็เป็นลูกเสือเช่นเดียวกัน ลูกเสือกลุ่มนั้นจึงแสดงรหัสตอบ ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความเป็นมิตรและเป็นพวกเดียวกัน ลูกเสือเอกสมชายจึงเล่าเรื่องกระเป๋าสตางค์ตกหายและไม่มีค่ารถกลับบ้านให้ลูกเสือกลุ่มนั้นฟัง ลูกเสือกลุ่มนั้นทราบจึงมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ลูกเสือเอกสมชายเป็นค่ารถกลับบ้าน ลูกเสือเอกสมชายได้กล่าวขอบคุณลูกเสือกลุ่มนั้น และได้จับมือเป็นเพื่อนกันและขอไปเยี่ยมเยียนกองลูกเสือต่อไปเมื่อมีโอกาส ซึ่งคณะลูกเสือกลุ่มนั้นยินดีและไม่ขัดข้อง และลาจากกันไปด้วยความยินดี

จากเรื่องนี้ลูกเสือจะเห็นได้ว่า ความเป็นลูกเสือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อย่างไร ความเป็นมิตรภาพ การช่วยเหลือกัน ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอsofia

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวสรินยา หะยีอับดุเลาะความเห็น (0)