​ชีวิตที่พอเพียง : 2868. รับน้องศิริราช ๑๒๖ ข้ามฟาก


เป็นประเพณีของศิริราช ว่าในวันรับน้องใหม่จะต้องมีผู้แทนของศิษย์เก่าศิริราชที่เพิ่งจบการศึกษาครบ ๕๐ ปี ไปกล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อต้อนรับน้องใหม่ ปีนี้เป็นหน้าที่ของศิริราชรุ่น ๗๑


ประธานรุ่น de facto คือจันทพงษ์ วะสี ออกคำสั่งให้ผมทำหน้าที่แทนเพื่อนๆ ทั้งหมด บ่ายเบี่ยงอย่างไรก็ไม่สำเร็จ แต่เมื่อได้ไปทำหน้าที่จริงๆ ในวันมงคลยิ่งนี้ ก็คิดว่าเป็นบุญของตนเอง ที่ได้ไปร่วมงานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนี้ ในสายวันมาฆะบูชา ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมราชแพทยาลัย ท่ามกลางการจัดห้องพิธีแบบเรียบง่าย แต่มีพลังความศักดิ์สิทธิ์


จริงๆ แล้ว ทางสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชได้ออกหนังสือเชิญด้วย รวมทั้งจัด นศพ. ทำหน้าที่ประสานงานอย่างดี


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานรับน้องใหม่ เรียกว่าพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ มีพลังมาก โดยน้องใหม่รวมตัวกันนั่งกับพื้นในหอประชุมราชแพทยาลัย แต่งกายเรียบร้อย และนั่งพับเพียบเรียบร้อย ซึ่งไม่สบายเลยสำหรับเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่


พิธีเริ่มจากท่านคณบดี ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา มากล่าวเปิด และ ศ. พญ. วัฒนา วัฒนาภา อ่านคำกล่าวโอวาทที่ไพเราะและกินใจมาก ผมในฐานะตัวแทนรุ่น ๗๑ “กล่าวต้อนรับและให้โอวาท” ซึ่งผมก็อวยชัยให้พร และให้ความเห็นเรื่อง “ชีวิตที่ดี”


แต่ที่ผมสนุกมากอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในช่วงผูกข้อมือ ที่ผมใช้คำถามว่า “อยากได้พรอะไร” เป็นจุดเริ่มต้นของการเสวนาสั้นๆ ที่ช่วยให้ผมได้เข้าใจความคิดและความต้องการของคนรุ่นที่อายุต่างจากผม ๕๕ ปี นักศึกษาคงชอบ ในตอนหลังจึงมาเข้าคิวยาวให้ผมผูกข้อมือ จนวงอื่นเขาเสร็จหมดแล้ว วงผมจึงต้องรวบรัด


นักศึกษาประมาณสี่สิบเปอร์เซนต์ อยากได้พรให้เรียนสำเร็จ ผมให้พรว่า ให้เรียนเป็นทีม ช่วยเหลือกัน อย่าเรียนคนเดียว ให้เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และอาจารย์ อย่าเรียนแบบท่องจำ ให้เน้นจับหลักการ และให้ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีเรียน


นักศึกษาหลายคนบอกว่าอยากเป็นคนดี หลายคนบอกว่าอยากได้ช่วยเหลือคนอื่น บางคนบอกว่าอยากได้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ บางคนบอกว่าอยากรู้ว่าในอนาคตตนชอบเป็นหมอเฉพาะทางด้านไหน


จากเหตุการณ์ในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงในช่วงผูกข้อมือ ทำให้ผมคิดว่าฝ่ายกิจการนักศึกษาน่าจะทำแบบสอบถามง่ายๆ ให้นักศึกษาตอบทาง Line หรือ FB ด้วยคำถามว่า ประเด็นที่นักศึกษาต้องการคำแนะนำปรึกษามากที่สุดคืออะไร ถามสักปีละ ๒ ครั้ง ทำทุกปี จะได้ผลการวิจัยลักษณะของนักศึกษาเป็น cohort และได้ประเด็นเป็นกลุ่มๆ สำหรับให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาวิจารณ์ พานิช

๑๑ ก.พ. ๖๐1 ด้านหน้ามีพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก สมเก็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และ ๑๐
2 ท่านคณบดีให้โอวาท
3 นักศึกษานั่งกับพื้น
4 ด้ายขวัญผูกข้อมือ
5 เสร็จพิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วันที่ 10 มีนาคม 2560 พบคุณหมอศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ศิริราชรุ่น 81 อุปนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชในสมัยนั้น โดยนายกสโมสรคือ วิศิษฏ์ สงวนวงศ์วาน ศัลยแพทย์แห่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ แกนนำ R2R แห่งอีสานใต้ จึงรู้ว่าพิธีบายศรีรับน้องเริ่มปี 2518

นี่คือรุ่นริเริ่มกิจกรรมรับน้องแนวใหม่ และคิดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ขึ้น คุณหมอศิริวัฒน์รับไปค้นข้อมูลเล่าการก่อเกิดพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ลงในจดหมายข่าวสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

วิจารณ์ พานิช

11 มีนาคม 2560