ตัวเองเปนศูนย์กลาง

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/212/470/large_image.jpeg" "="">ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ใหญ่กว่าจักรวาล #ความทุกข์ก็ย่อมมากกว่าจักรวาลเช่นกัน

จงทำตัวเองให้เล็ก ใจเราจะกว้างพอดีสำหรับทำความดีเพื่อใครๆ

ปล.รูปต้นไม้หน้าบ้าน ธรรมชาติสุดๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทีก A Dayความเห็น (0)