กลยุทธ์การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลยุทธ์การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน

โดย ดร. ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4


เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปดูงานการจัดนิทรรศการด้าน เทคโนโลยีที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดนิทรรศการให้ประชาชนที่ไปร่วมงานได้ชม ก็มีโอกาสได้ซักถามจากเจ้าหน้าที่ที่นำ ICT มาแสดง ทำให้ทราบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยเราได้นำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือประเภทต่าง ๆ กล้อง IPad ฯลฯ ฉะนั้น เราต้องรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ และใช้อย่างชาญฉลาดสร้างสรรค์ ไม่เช่นนั้น เราอาจจะตกเป็นทาสของเทคโนโลยีก็ได้ จึงได้นำเรื่องที่ไปศึกษาดูงานมาจัดเป็นองค์ความรู้ ดังนี้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT))

ความหมาย

ICT มาจากคำว่า INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีทั้งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และเครือข่ายสังคมที่เรากำลังใช้อยู่ในขณะนี้เช่น ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารด้วย วิธีต่างๆ ไม่ว่าจะ ทางอีเมล์ โทรศัพท์ เฟชบุ๊ค วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีไร้สายสิ่งเหล่านี้นับวันจะก้าวหน้า และจะเป็นนาโนเทคโนโลยี คือมีขนาดเล็ก จิ๋วแต่แจ๋วด้วย


กลยุทธ์การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน

ICT นอกจากจะมีคุณอนันต์แล้ว แน่นอนย่อมมีโทษมหันต์เช่นกันถ้าเราใช้ไม่เป็น หรือใช้อย่างไม่ถูกต้องกับกาลเทศะ ฉะนั้น พึงใช้ ICT อย่างมีสติ กำกับด้วยเป็น คือแก้ปัญหาเป็นควรมีข้อระลึกต่อไปนี้

1. คุณธรรมนำ ICT

มีสติ รู้ว่ากำลังทำอะไร ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ ใช้ เพื่อให้ร้ายคนอื่น และมีสัมปชัญญะ รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ เมื่อรู้ตัว ก็พึงสรรค์สร้างแต่สิ่งที่ดี ๆ ออกไป สิ่งที่ไม่ดี ต้องงดเว้น ไม่กระทำ

2. มีวิธีใช้อย่างชาญฉลาด คือรู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นปัญหา

หรือไม่ อย่างไร ถ้ารู้ว่าสิ่งที่จะทำออกไปจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา หรือมีปัญหาต่อสังคมประเทศชาติ ก็ไม่ควรเผยแพร่หรือส่งออกไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม เพราะต้องมีจรรยาบรรณใน
การใช้ ICT

3. เปรื่องปราดแยกแยะให้รู้จักสาเหตุ

ถ้ามีปัญหา ก็สามารถแยกแยะว่าจะส่งผลอะไรต่อเราและสังคมอย่างไร เช่น คำพูดบางคำ จะทำให้คนทั้งเมืองหรือทั้งประเทศ ปั่นป่วน หรือก่อให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติได้ หรือทำให้คนในชาติแตกสามัคคี ก็ไม่ควรกระทำ หรือไม่ควรเผยแพร่ออกไป

4. รู้ขอบเขตการใช้ เช่น บริโภคอย่างชาญฉลาด ที่เรียกว่า “กิน ดู อยู่ ฟัง เป็น” นั้นเอง
ไม่ใช้ ICT ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

5. สร้างกำลังใจในการแก้ปัญหา คือเลือกสรรวิธีที่เป็นเลิศ สังเคราะห์วิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้โดยสันติวิธี ไม่ควรใช้วิธีทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือประเทศชาติ

สรุป

กลยุทธ์การใช้ ICTในชีวิตประจำวัน คือ ต้องมีคุณธรรมนำ ICT มีวิธีใช้อย่างชาญฉลาด
เปรื่องปราดแยกแยะให้รู้จักสาเหตุ รู้ขอบเขตการใช้ สร้างกำลังใจในการแก้ปัญหา ถ้าเจอปัญหาก็ไม่ควรผลีผลาม หรือทำอะไรไม่ถูกไปหมด ควรมีสติ มีความสุขุมรอบคอบ ฉลาดทางอารมณ์ และมีความเฉียบคมทางปัญญา ไม่ยุยงข้อความที่ไม่ดีเพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในสังคม ไม่ขโมยรหัส
ไม่ใช้ ICT ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)