170305-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Chaise longue

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.04

Ref.#596260


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “chaise longue”

(เน้น พยางค์ สอง) ว่า “sheyz-LAWNG

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “lingerie”

ออกเสียงได้ทั้ง เน้น พยางค์ แรก และพยางค์ ท้าย

คือ “LAN-zhuh-ree” และ “lahn-zhuh-REY


Common Errors In English Usage

อธิบายว่า “เมื่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องการแสดงความงดงามของภาษา”

ชอบจะหาจาก คำของภาษาฝรั่งเศส

แต่ก็มักทำให้ หลายอย่างเปลี่ยนไปด้วย

เช่นคำ “entrée” ที่หมายถึง “the dish served” ก่อนหน้า “the plat”

ที่ได้ กลับกลายสลับตำแหน่งมาเป็น “main dish”

และคำ “lingerie” (แต่เดิม หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ทำด้วยผ้า “linen”)

หากแต่ ภายหลัง ความหมายแคบลงเหลือเพียงเป็น “เครื่องชั้นใน” เท่านั้น

และออกเสียงใน US English ว่า “lawnzheray”

ส่วน “chaise longue” ที่มีความหมายตามอักษร คือ “long chair”

ออกเสียง ประมาณว่า “shezz lohng” โดย เน้นเสียงหนักที่ “G”

ที่ กลายมาออกเสียงเป็นคำในอังกฤษ ว่า “shayz long”

หลายคน สับสนคำ “chaise. ของฝรั่งเศส เป็น “chase” ในภาษาอังกฤษ

และคิดเอาว่าคำ “longue”ใน French

เป็นเหมือน “lounge” ใน English (ห้องโถงสำหรับพักผ่อน)

ซึ่งพอเข้าใจได้ เพราะเก้าอี้ที่พูดถึงเป็นประเภทของ “couch” หรือ "lounge”

ผลที่คงอยู่คือคำที่ผิดนั้น

ใช้ไม่เป็นทางการ และ เป็นที่เข้าใจกันในอเมริกาเหนือ

(แต่คน อังกฤษ ยังถือว่าไม่ถูกต้อง)

ว่า “chaise lounge” หมายถึง

“ม้านั่งยาวมีพนักพิงหลังเพื่อใช้นั่ง” หรือ “นอนยาว” ใช้นอกอาคาร

แต่ “a chaise” หมายถึง เพียง “a chair”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)