เดินทางถึง ธ.ก.ส. เวลา7.50น. ออกจากสำนักงานเพื่อเดินทางไปงาน(สื่อมวลชนสัญจรประจำปี) ที่จังหวัดกระบี่เวลา 10.30น. ถึงจังหวัดกระบี่และเข้าโรงแรมที่พัก 21.00น. 22/11/49