สวัสดีค่ะขอทำความรู้จักก่อนนะคะ

               ใครอยากรู้อะไร หรืออยากบอกอะไรกับทหารหนุ่มสาวที่กำลังจะขึ้นเป็นนายทหารระดับนายพัน หากได้บอกผ่านมาที่นี่  อ.จงกล ฯ  จะพยายามส่งต่อข้อมูลให้ตามต้องการ  

   * *โดยเฉพาะทหารอากาศ ขอเชิญชวนให้เข้ามาใช้นะคะ**
              

               ดิฉันเพิ่งเข้ามาใช้และคิดจะนำไปให้ทหารอากาศที่เข้ารับการอบรมใน รร.นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ซึ่งเป็นนายทหารยศ ร.อ. อบรมเตรียมเป็นนายพัน ปัจจุบัน รร.นี้ มีมาถึงรุ่นที่ ๑๐๙ แล้ว รุ่นนี้มีกัน ๑๖๘ คน มีทั้งทหารชาย ทหารหญิง ส่วนใหญ่เป็นทหารอากาศ รุ่นนี้มีทหารเรือ ๒ นาย ตำรวจ ทหารบก และทหารอากาศมาเลเซีย อย่างละ๑ นาย  ทหารรุ่นใหม่ควรเปิดรับความคิดเห็นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมกับประชาชน  เวทีนี้จึงน่าจะดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันนะคะใครอยากรู้อะไร หรืออยากบอกอะไรกับทหารหนุ่มสาวที่กำลังจะขึ้นเป็นนายทหารระดับนายพัน หากได้บอกผ่านมาที่นี่  อ.จงกล ฯ  จะพยายามทำให้สมความต้องการ               

            ขอขอบคุณคณะผู้ดูแลและผู้ที่ให้ข้อมูลทุกท่านที่ช่วยให้ชุมชนนี้มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยิ่งค่ะ