คำเป็นและคำตาย

คำเป็นคำตาย

คำเป็น คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา รวมทั้งคำที่ผสมด้วยสระ อำ ไอ ใอ เอา และเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กง แม่กน แม่กม แม่เกยและแม่เกอว เช่น ยาง ลาน นม ย้าย แก้ว

วิธีจำง่ายๆ คือ นมยวง

คำตาย คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้น ในแม่ ก กา และเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กก แม่กบ และแม่กดเช่น กราบ กอด พก

วิธีจำง่ายๆ คือ กบด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำเป็นคำตายความเห็น (0)