การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อานนท์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ในห้องเรียน ได้รับรู้ข้อมูล เพิ่มจากที่เรารู้มาผสมกันเพื่อให้เติมความรู้และเกิดความรู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 1.การเรียนรู้เรื่องของระบบสุขภาพ ที่เราไม่เคยมีความรูเรื่องนี้มาเลย วันเสาร์ เราได้รู้ว่า กฏบัตร ชาร์เตอร์ คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับระบบสุขภาพของเมืองไทย แล้วองค์กรไดบ้างที่นำมาใช้ แล้วผลตอนนี้เป็นอย่างไร เพิ่งรู้ว่า ระบบของสาธาณะสุข ของเมืองไทย ทำไมยังไม่ก้าวหน้า ผู้รับบริการยังต้องทนทุกข์ เวทนาอีกต่อไป กับระบบที่ไม่มีการพัฒนาให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น

2.การเรียนรู้เรื่อง การประเมินผลกระทบ ด้านต่างๆ IA คือ....แล้วส่วนประกอบอื่นๆ EIA EHIA HIA CHIA SIA ทุกอย่างมีที่มา แล้ว องค์กรด้านสุขภาพ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฏหมาย อย่างเช่น สช.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีบทบาทตามกฏหมาย ที่มีอยู่อย่างไร และอีกหลายๆเรื่องที่ได้เรียนรู้<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/211/031/large_20170226_091833.jpg" "="">

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ด้วยตนเองความเห็น (0)