วันที่ 36 สอบกลางภาค... (20 มกราคม 2560)

วันนี้ทางโรงรียนได้ทำการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม ซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่ในการเป็นครูคุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ร่วมกับครูประจำชั้น บรรยากาศการสอบก็เป็นไปอย่างเงียบสงบ เงียบจนครูคุมสอบง่วงกันเลยทีเดียว และได้เห็นพวกเขาสอบก็อดที่จะนึกถึงตนเองตอนสอบไม่ได้ เมื่อก่อนเราเคยเป็นผู้เข้าสอบ จวันนี้ได้มาเป็นคนคุมสอบก็รู้สึกแปลก ๆ และเข้าใจหัวอกของคนคุมสอบเลยครับว่ามันเป็นอย่างไร
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)