วันที่ 35 นิเทศวิชาหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 2... (18 มกราคม 2560)

วันนี้เป็นการนิเทศวิชาหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน หลังจากครั้งแรกที่อาจารย์ได้ให้คอมเม้นท์ในครั้งที่แล้วว่าเราเป็นคนพูดเร็ว วันนี้ก็เลยพยายามที่มะควบคุมสติและพูดให้ช้าขึ้น วันนี้ให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มจัดทำหนังสือรวมใจ นักเรียนแต่ละกลุ่มก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมาก และตอนท้ายก็มีการให้นักเรียนเล่มเกมตบการ์ด ซึ่งนักเรียนก็ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมากเช่นกัน เห็นนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนก็รู้สึกชื่นไป ผ่านไปแล้ว 2 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)