​ชีวิตที่พอเพียง : 2858. WEF 2017


ในโลก วูค่า World Economic Forum เป็นการประชุมที่เราต้องติดตาม และตีความ นำมาใช้ประกอบการคิดเรื่องใหญ่ๆ ของบ้านเมือง โดยมีข้อสรุปของ WEF 2017 : Responsive and Responsible Leadership ที่เขามองการพัฒนาระบบ ๑๔ ระบบ อ่านได้ ที่นี่


เรื่องที่การเคลื่อนไหว ประเทศไทย ๔.๐ ต้องเอามาคิดต่อและเลือกทำคือ Industrial Revolution สู่ Industry 4.0 ซึ่งอ่านได้ ที่นี่


ชมการเสวนาเรื่องยุคแห่ง Digital Transformation ที่มีผลต่องานและการทำงาน ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๒๙ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)