วิกฤตแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายขนาด 6.3 แมกนิจูดถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางเกิดความเสียหายและมีอาฟเตอร์ช็อกมากกว่าแผ่นดินไหวขนาดกลางทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ตอนแรกรอยเลื่อนที่คิดว่าทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้คือกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาแต่เมื่อลงสำรวจพบว่ารอยเลื่อนที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้เป็นรอยเลื่อนตัวใหม่รอยเลื่อนตัวใหม่นี้ไม่ใช่รอยเลื่อนที่เพิ่งเกิดคือเป็นรอยเลื่อนที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่มีในระบบของแผนที่รอยเลื่อนใหม่คือรอยเลื่อนเชียงรายกับรอยเลื่อนพานซึ่งรอยเลื่อนนั้นจะเกิดความเครียดและเลื่อนเหมือนโดมิโนบางรอยเลื่อนมีลักษณะเป็น Thrust fault เล็กๆคือเป็นรอยเลื่อนที่มีการเกยกันนิดๆตัวหนึ่งเลื่อนไปทำให้อีกตัวมีคามเครียดเมื่อเครียดก็เกิดการสะสมพลังงานพอเลื่อนแล้วก็ทำให้ตัวอื่นเลื่อนด้วยจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหว. ผลกระทบทำให้เกิดพื้นดินแตกแยก อาคารก่อสร้างพังทลาย ไฟไหม้ แก๊สรั่ว เส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาด ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เช่น การสื่อสารขัดข้อง ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องส่งผลต่อการลงทุน การประกันภัย.

วิธีการรับมือของบุคคล.

1. อย่า ตื่นตระหนก และขอให้รักษาความปลอดภัยของตัวเองก่อน

2.เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วผู้คนมาติด ค้างอยู่บริเวณสถานีจํานวนมาก อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การสับสนหรืออุบัติเหตุ ได้ ควรตรวจสอบสถานะการเดินรถของรถไฟฟ้าและ ไม่เดินทางโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนจนกว่าจะแน่ใจได้ว่าสามารถเดินทางกลับได้อย่าง ปลอดภัย

3.เมื่อเกิดแผ่นดินไหว การดับเพลิงขั้นต้นให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล ฯลฯ โดยความร่วมมือซึ่งกันและกันในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สําคัญมาก

4.ตรวจสอบจุดรวมพลและจุดลี้ภัย

5.เตรียมสิ่งของสำหรับพกติดตัวในภาวะฉุกเฉิน

การรับมือของธุรกิจ

1.การป้องกันและลดผลกระทบคือมีการวางแผนรับมือหากเกิดวิกฤตต่อธุรกิจให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

2.การเตรียมพร้อมรับภัยคือหากมีภัยมาธุรกิจจะต้องสามารถรับมือกับมันได้

3.การจัดการในภาวะฉุกเฉินคือเราไม่สมารถรับรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรเราต้องมีการจัดการที่ดีเตรียมตัวเผชิญกับภาวะฉุกเฉินทุกเวลา

4.การจัดการหลังเกิดภัย.


ภาพ:https://soclaimon.wordpress.com/2012/04/22/%E0%B9%...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิกฤตแผ่นดินไหวความเห็น (0)