บันทึกที่ 39 ติววิทย์ พิชิต O-NET (21 มกราคม 2560)

เช้าวันเสาร์ที่แสนจะเหน็บหนาว
เราก็มาโรงเรียน แต่วันนี้ไม่ได้มาสอนหรอกนะ
แต่มาดูแลนักเรียนทั้งเรื่องนั่งเรียน
เรื่องกับข้าวกับปลา และเรื่องบริการอาหารว่างให้คุณครูที่มาสอน

ช่วงนี้ใกล้จะสอบ O-NET แล้ว
ทางโรงเรียนจึงมีโครงการที่ช่วยสอนเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น
โดยจะแบ่งเป็น 5 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
ในการเพิ่มศักภาพของนักเรียน และในแต่ละครั้ง
ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนวิชาไป

ครั้งนี้เป็นการสอนเสริมของรายวิชาวิทยาศาสตร์
มีทั้งครูในโรงเรียนบ้านริมใต้ และครูที่เชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษ
ฉันก็ได้มีโอกาสฟังการสอนเสริมครั้งนี้ด้วย
เพราะต้องดูแลนักเรียนด้วย ถือว่าได้ทบทวนความรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และได้เรียนรู้เทคนิคการสอนที่เรียกกันว่า"ติวเตอร์"อีกด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)