บันทึกที่ 38 ประชุมเดือนมกราคม (20 มกราคม 2560)

ประชุมประจำเดือนมกราคม
ครั้งมีใจความสำคัญอยูที่การทำรั้วโรงเรียน
และการมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดของคุณครูที่เกิดในเดือนมกราคม

เรื่องแรกที่ฉันจับใจความได้คือ
การระดมทรัพยากรในการสร้างรั้วของโรงเรียนที่ยังสร้างไม่เสร็จ
ท่านผู้อำนวยการจึงอยากให้คณะครูช่วยกันระดมทุน
และบอกบุญในการสร้างรั้วโรงเรียนไปให้ทั่ว ๆ กันด้วย
เพราะระหว่างการสร้างนี้ยังต้องมีรายจ่ายตลอด
โดยท่านผู้อำนวยการพูดว่า คุณครูรุ่นพี่ของเรายังรวมใจ
รวมแรงกันสร้างอาคารประชาสามัคคี
ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน
มีห้องประมาณ 20 ห้อง เป็นอาคารใหญ่ของโรงเรียนบ้านริมใต้
แต่เราแค่สร้างรั้วของโรงเรียน ถ้าเทียบกันแล้วแค่น้อยนิด

เรื่องที่สอง คือ การมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดในเดือนมกราคม ซึ่งจะทำแบบนี้กันทุก ๆ เดือน
ที่มีการประชุมประจำเดือน ทำให้รู้สึกว่า
คุณครูที่นี่ทำงานด้วยกันอย่างอบอุ่นเหมือนพี่เหมือนน้อง
นักศึกษาฝึกสอนก็เหมือนลูกเหมือนหลาน


การมาฝึกสอนที่นี่สร้างประสบการณ์ที่ดีจริง ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)