วันที่ 42 น้อมวันทา วันไหว้ครู (วันที่ 16 มกราคม 2560)

วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน แต่คณะครู ก็ยังมาโรงเรียน เพื่อมาทำบุญสวดมนต์ที่โรงเรียน และร้องเพลงบูชาครู และมีการกล่าวคำ คำปฏิญาณตนของครูข้อ 1 ข้าจะบำเพ็ญตน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูข้อ 2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมจากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคล แล้วต่อด้วยนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลครูดีเด่นประจำปี มอบของที่ระลึกให้ครูอาวุโสนอกและในประจำการ สุดท้ายกล่าวปราศรัยกับคณะครูที่มาประชุม

"ข้าจะบำเพ็ญตน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม"จากนั้นก็มีการมอบเกรียติบัตรให้กับครูผู้ที่รับรางวัล การแต่งกลอนวันครู และครูผู้อาวุธโส ของโรงเรียน และหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านของครูที่ไปบ้านของนักเรียนภาพกิจกรรมงานวันครู
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)