น.ส.เพ็ญพร โรจนมงคล 5823012 OCCUPATIONAL BASED PRACTICE

Occupational Profile

นาย อ. (นามสมมติ) อายุ 28 ปี เพศ ชาย ประกอบอาชีพพนักงานส่งนมดีไลท์ ที่บ้านทำผลิตภัณฑ์เซรามิค กิจกรรมยามว่างชอบเล่นกีฬา เช่น ปิงปอง ฟุตบอล แบดมินตัน ปรับลดยาเองหากรู้สึกว่าอาการดีขึ้นทำให้ทานยาไม่ต่อเนื่อง ความต้องการของผู้รับบริการคือ กลับไปทำงานได้ตามปกติ

การวินิจฉัยโรค

F31.2 Bipolar affective disorder ,current episode with psychotic symptom

มีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง แสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม ขาดประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นการเริ่มการสนทนา จดจำขั้นตอนที่ซับซ้อนไม่ได้ ทำตามขั้นตอนได้ 3-4 ขั้นตอน

เมื่อเกิดความเครียดจะดมกาว ทำให้ขาดความสามารถในการทำงานขณะมีอาการ

จากการศึกษารายงาน นักศึกษาคิดว่า หากต้องการให้เป็น OBP ควรปรับเปลี่ยนการฝึกกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการให้ได้มากที่สุด และผู้รับบริการสามารถนำกิจกรรมนั้นไปใช้ได้ในชีวิตจริง ดังนี้

- เพิ่มทักษะการควบคุมตนเองเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยการเล่นฟุตบอล ซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างของผู้รับบริการอยู่แล้ว

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นหลายคน ต้องทำงานเป็นทีม การเล่นฟุตบอลทำให้ผู้รับบริการได้้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในทีม และฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองกับผู้เล่นฝั่งตรงข้าม ซึ่งต้องมีแพ้ มีชนะ

- ฝึก self-control เช่น การทำผลิตภัณฑ์เซรามิค ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวผู้รับบริการ โดยช่วงแรก อาจเริ่มจากการตกแต่งทำลวดลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิค เมื่อผู้รับบริการเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น ก็เพิ่มความยากของกิจกรรม โดยทำตั้งแต่การขึ้นรูปเซรามิคไปจนถึงการตกแต่งลวดลาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะการควบคุมตัวเอง และเพิ่มช่วงความสนใจของผู้รับบริการ

- ฝึกกิจกรรมงานบ้าน (เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการไม่ให้ความสำคัญ) เช่น การกวาดขยะ เช็ดกระจก เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่วงความสนใจของผู้รับบริการ ทำให้ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เห็นความสำคัญของงานบ้าน และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของผู้รับบริการซึ่งมีการจำกัดช่วงการเคลื่อนไหวของไหล่ซ้าย (เช็ดกระจก)

- กระตุ้น memory และ sequencing ของผู้รับบริการ โดยให้ผู้รับบริการแพคนมใส่ลัง พร้อมกับนับจำนวนนมที่แพค (คอยถามเป็นระยะว่าแพคได้จำนวนเท่าไหร่) และสอบถามเส้นทางการส่งนมของผู้รับบริการ อาจจะให้ผู้รับบริการวาดแผนที่สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องไปส่งนม เป็นต้น

- หากิจกรรมใหม่ๆ หรือกิจกรรมที่ผู้รับบริการสนใจจะทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดแทนการดมกาว เช่น ฟังเพลง เล่นดนตรี เล่นกีฬา อ่านหนังสือ ฟังธรรม หรือการระบายความเครียดให้ผู้อื่นฟัง เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น.ส.เพ็ญพร โรจนมงคล 5823012 OCCUPATIONAL BASED PRACTICEความเห็น (0)