Unit 38 : Emotion (18.1.17)


เด็กมันมีความแปรปรวนทางอารมณ์สูงมาก บางทีอาจจะเปิดอารมณ์ออกมาโดยไม่รู้ตัว เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องคอยรับมือกับอารมณ์พวกนี้ และควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้แปรปรวนไปกับอารมณ์ของเด็ก ซึ่งสำหรับผมแล้วการควบคุมอารมณ์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่พออยู่ต่อหน้านักเรียนก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่สุด เพื่อคอยแก้ปัญหาและไม่ทำให้ปัญหามันยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)