Unit 33 : Buddhist (6.1.17)


การทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ผมก็ได้ทำเรื่องดีๆ ตั้งแต่ต้นปี หน้าที่ที่ได้รับคือการเป็นเด็กวัดคอยเก็บและคัดแยกของที่นักเรียนนำมาใส่บาตร เป็นงานที่ต้องใช้แรงและสติสูง แต่ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากที่ได้ทำอะไรเพื่อนศาสนาเพราะเป็นคนที่ห่างไกลศาสนามาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)