Unit 36 : Children's Day (12.1.17)


วันเด็กที่โรงเรียนจัดขึ้นมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเล่นเกมส์มากมาย แต่ที่ผมเห็นนักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด ก็คงจะเป็นเวทีกลางสนามเพราะดูจากความมันส์ในการเต้นและ
สเต็ปการออกท่าแบบไม่มีใครยอมใคร เห็นอนาคตเลยว่าเด็กๆ พวกนี้เมื่อโตขึ้น ดึกๆจะไปตามตัวได้ที่ไหนเลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)