Unit 34 : Eat (10.1.17)


นอกจากเรื่องเล่นแล้ว เรื่องของกินเด็กๆ ก็จริงจังกับมันมากเช่นเดียวกัน เวลาเห็นของกินวางอยู่บนโต๊ะต้องถามว่า "ผมขอกินบ้างได้ไหม" ทุกครั้งเวลาที่เห็นครูกินอะไรก็จะขอ ในห้องเรียนก็เช่นเดียวกัน เวลาเห็นเพื่อนกินอะไรก็ต้องเข้าไปแย่ง เข้าไปขอ ขอให้ได้กิน เป็นพฤติกรรมแบบเด็กๆ ที่เมื่อโตขึ้นคงจะรู้สึกผิดกับตัวเองอย่างมากแน่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)